OSGB Hizmetleri
İş Yeri Hekimi Sağlama Hizmetleri
İş Güvenliği Uzmanı Sağlama Hizmetleri
İş Güvenliği Hizmetleri

OSGB Hizmetleri


4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bunlara bağlı tüzükler ve yönetmeliklerde yer alan hükümlerin gereklerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla aşağıda verilen “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi” hizmetleri sunulmaktadır:

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HİZMETLERİ
- İşyerlerinde sözleşmeli İş Güvenliği Uzmanı istihdamı
- Adli ve idari yetkililerin sorgulama ve denetimlerinde noksansız görülecek biçimde, çalışma dosyalarının hazırlanması
- Risk Değerlendirmesi ve raporlamasının yapılması
- İş güvenliği saha denetimleri
- İşyeri “İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği” hazırlanması
- İş sağlığı ve güvenliği prosedür ve talimatlarının hazırlanması
- Güncel mevzuat takibinin yapılması ve işverenin bilgilendirilmesi
- İşyeri için gerekli olan yasal izin, belge ve ruhsat alınması,
- Alt yüklenici sözleşmelerinin hazırlanması
- Çalışma alanlarının ve yürüyüş yollarının uygun şekilde belirlenmesi ve mevzuat gereği asılacak işyeri güvenlik işaretlerinin belirlenmesi
- İş sağlığı, iş hijyeni, toplu koruma yöntemleri ile ilgili öneriler yapılması
- Kişisel koruyucuların Belirlenmesi ve kullanımının kontrollerinin yapılması
- Acil Durum Ekipleri belirlenerek Acil Durum Planı (İş Kazası, Yangın, Deprem, Sabotaj, Basınçlı kap patlaması, Sel vb.) hazırlanması ve gerekli eğitimlerin verilmesi
- Acil durum tatbikatlarının gerçekleştirilmesi ve raporlanması
- Yangın eğitimlerinin verilmesi ve yangın tatbikatlarının gerçekleştirilmesi
- Yangın Tahliye Planı yapılması
- İşçilere ve yöneticilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi
- İş sağlığı ve güvenliği açısından mesleki eğitimler hariç diğer gerekli eğitimlerin verilmesi ve bu eğitimlerin sertifikalandırılması
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu organizasyonunun gerçekleştirilmesi, kayıtların tutulması
- İş kazaları ile ilgili incelemelerin yapılması, kaza – olay analizi ve raporlama sistemlerinin kurulması ve takibi
- Ergonomi çalışmalarının yapılması
- Kimyasal madde kullanımı, depolama ve taşıma yöntemlerinin belirlenmesi
- Güvenli yük taşıma ve kaldırma yöntemlerinin belirlenmesi
- Patlayıcı maddelerden korunma yöntemlerinin belirlenmesi
- İSG Periyodik kontrol ve incelemeler
- Sağlık Güvenlik Planı & Dokümanı Hazırlanması
- İş kazası ve meslek hastalıkları istatistiklerinin oluşturulması ve raporlanması
- OHSAS 18001 yönetim sisteminin iş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli alt yapısının ve dokümantasyonunun hazırlanması

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ
- Acil ve birinci basamak sağlık hizmetleri
- Koruyucu hekimlik hizmetleri ve bağışıklama
- İşe giriş muayeneleri
- Periyodik muayeneler
- Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu
- Periyodik muayene raporu
- İşe dönüş muayeneleri
- Portör muayeneleri
- Yüksekte çalışabilir raporu
- Engelli personelin işe uygunluk muayenesi
- Portör muayeneleri
- Akciğer grafisi
- Odiyometrik testler
- Solunum fonksiyon testleri
- Gebe ve emzikli çalışanların takibi
- Meslek hastalığı takibi
- Kronik hastalıkların takibi
- Birden fazla iş kazası geçirmiş olanların tespiti ile ilgili değerlendirmeler
- Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi
- Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler
- Periyodik olarak yapılması gereken tahlillerin takibi, değerlendirilmesi ve tahlil sonuçlarının sağlık raporlarına işlenmesi
- Sağlık ve hijyen ile ilgili kontrollerin yapılması
- İşyerinin sağlık açısından resmi denetimlere hazır bulundurulması

EĞİTİM HİZMETLERİ
- İş sağlığı ve güvenliği temel bilgilendirme eğitimi
- İş hukuku-yasal sorumluluklar eğitimi
- İş kazaları ve meslek hastalıkları eğitimi
- Yangın eğitimi ve tahliye tatbikatı senaryoları
- Acil durumlarda alınması gereken önlemler eğitimi
- Kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve seçimi eğitimi
- Kimyasal maddelerle çalışmalarda alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri eğitimi
- Elektrik işlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri eğitimi
- El aletleri ve iş ekipmanlarının kullanımında alınacak güvenlik tedbirleri eğitimi
- Basınçlı kaplarda alınacak güvenlik tedbirleri eğitimi
- Kaldırma, taşıma, istifleme ve depolamada güvenlik önlemleri eğitimi
- Güvenlik ve sağlık işaretleri eğitimi
- Ergonomi eğitimi
- Patlayıcı maddelerle çalışmalarda alınacak iş güvenliği tedbirleri eğitimi
- Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemleri eğitimi
- İş makinaları eğitimi
- Yüksekte çalışmalarda alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri eğitimi
- Tamir, bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik tedbirleri eğitimi
- Fiziksel risklere karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri eğitimi
- Radyasyonlu çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği önlemleri eğitimi
- Meslek hastalıkları ve korunma yöntemleri eğitimi
- Hijyen eğitimi
- Bağımlılık yapan madde kullanımı ve zararları ile ilgili eğitim
- Temel ilk yardım eğitimi
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tutulması gereken kayıtlar

 

Anasayfa      • Hakkımızda      • Hizmetlerimiz      • Haberler      • Kariyer      • İletişim
 
 
Copyright 2013 © Aslan Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Hiz. Ltd. Şti.

Pancarlı Mh. Ayıntaplı Mehmet Cd. No:22 Şehitkamil / Gaziantep
Tel: 0342 290 23 00 Faks: 0342 290 23 01